NORMES D’ÚS I GAUDI DE DOLCE VITAL SPA

ÀREA TRACTAMENTS I ZONA D’AIGÜES

Política de modificació i cancel•lació de cites
Totes les cancel•lacionss’hauran de feramb un mínim de tres horesd’antelació. En cas contrari, el Clienthauràd’abonar el 50% del preu de venta del tractamentreservat.

Les cites reservades per entre les 10:00 i les 13:00 hores, s’hauran de cancel•lar el dia anterior. En cas contrari, el Clienthauràd’abonar el 50% del preu de venta del tractamentreservat.

En cas de no presentar-se a la cita, el Clienthauràd’abonar el 100 % del preu de venta del tractamentreservat.

Les modificacions i les cancel•lacions de tractamentss’han de tramitar a Dolce Vital Spa personalment, per correuelectrònic a l’adreça: Sitges.Spa@dolce.com, o per telèfon al número directe de Dolce Vital Spa: +34 938 109 035.

Si Dolce Vital Spa es veuobligat a cancel•lar el servei, també haurà de respectar el temps de cancel•laciódescrit per alsClients. En aquest cas, Dolce Vital Spa es compromet a compensar la cancel•lació de la reserva del Clientamb un altreservei del mateiximport o d’unimportaproximat del preu de venda del serveireservatprèviament.

Horarid’ús de la zona d’aigües per alsmenors d’11 anys
Per garantir l’atenció a la filosofia de Dolce Vital Spa enverselsseusClients, aixícom el bon funcionament de les zonesd’aigües del recinte, elsmenors de 11 anysdisposen del següenthorari especial per gaudir de la instal•lació:
Cada dia, de 10:00 a 12:00 hores i de 14:00 a 17:00 hores.

Un adult, com a mínim, haurà de responsabilitzar-se del bon comportamentdelsmenors.

A més, es desaconsella del totl’accésdelsmenors de 14 anys a la sauna i al bany de vapor. En qualsevol cas i si fan úsd’aquestsserveis, semprehaurand’anaracompanyatsd’unadult que se n’haurà de responsabilitzar.

Dadesd’interès
Elsarmarietsdels vestidor funcionen amb monedes de 2,00 € recuperables.

L’accés a Dolce Vital Spa només permet gaudir de les seves instal•lacions específiques i no permet, sota cap concepte, l’accés i l’ús dels jardins i de les piscines exteriors de Dolce Sitges, reservats per l’ús i gaudi dels Clients allotjats a Dolce Sitges.

Per imperatiusanitari legal, elsadults i elsnens han de durobligatòriament el casquet de bany per cobrir el cap a la piscina interior climatitzada i al Jacuzzi.

Per poder gaudir de la sauna i del bany de vapor, cal i ésobligatoril’ús de vestit de bany.
Si oblideu el vestit i/o el casquet de bany i voleuaccedir a la zona d’aigües, disposemd’aquestsproductes a la venda a la nostra botiga.

Si teniuqualsevoldubte o consulta, podeu posar-vos en contacte amb el nostre.

ÀREES DEL GIMNÀS
La presència de Clients i Hostes al gimnàs està limitada a la realització d’exercicis físics; no es permet que a la sala hi hagi persones que no estiguin fent ús d’aquesta àrea per a aquests fins.

El nombre màxim de persones que poden fer ús i gaudir del gimnàs al mateix temps és de 24, considerant les dues sales de què es componen les instal•lacions.

L’ús i gaudi del gimnàs no està permès a Clients i Hostes de menys de 16 anys.

Per poder accedir, utilitzar i gaudir del gimnàs del Dolce Vital Spa, els Clients i Hostes de més de 16 anys i menys de 18 anys hauran d’estar acompanyats d’un adult, el qual se n’ha de fer càrrec plenament.

Per tal de poder dur a terme els exercicis i poder gaudir dels equips, aparells i material que hi ha al gimnàs, és obligatori i necessari utilitzar roba i calçat esportiu adequats per a aquesta àrea i per a aquests exercicis i per al gaudi de les instal•lacions. Per tant, no està permès, sota cap concepte, accedir i estar a les instal•lacions amb el tors nu, amb roba no apropiada o amb calçat no esportiu o inadequat.

Està totalment prohibit ingerir aliments, consumir begudes alcohòliques i/o fumar a les instal•lacions
L’ús i gaudi dels equips, aparells i màquines del gimnàs queda en tot moment sota l’estricta responsabilitat del Client o l’Hoste.

Com és lògic i normal, l’ús dels diferents equips, aparells i material només està permès a persones amb experiència en el seu maneig en tot l’àmbit del gimnàs.

Es prega als usuaris que no cridin i que mantinguin un to moderat en les converses.

Així mateix, cal tenir el telèfon en silenci i no reproduir música o vídeos per l’altaveu del dispositiu, pel que s’ha de fer ús d’auriculars.

Es recomana limitar l’ús del mateix aparell cardiovascular a 30 minuts, com a mesura de cortesia si hi ha usuaris esperant el seu torn.

Així mateix, i durant el temps de descans entre sèries d’exercicis, s’espera que es permeti a altres persones fer ús de l’equipament.

Els equips, aparells i material que hi ha al gimnàs són per a ús exclusiu en aquesta àrea, de manera que no està permès treure equipament a fora de les sales, especialment el que hi ha a la sala estudi.
Es prega no reservar o acumular material o equipament durant tota la sessió d’entrenament, ja que és d’ús comú per als usuaris de la instal•lació.

L’accés a la sala estudi pot estar inhabilitat en hores i sessions de grups de treball i entrenament. Amb aquesta finalitat, a la porta d’aquesta sala hi ha els horaris en què no es permet l’accés perquè s’hi estan desenvolupant aquestes activitats.

Els danys i/o desperfectes ocasionats a les instal•lacions i/o al material per causa de mal ús o un ús inadequat comporten la seva reposició, que ha d’assumir el Client o l’Hoste que hagi causat aquests danys o desperfectes.

És obligatori l’ús de tovallola personal per al gaudi dels equips, aparells i material com a mesura d’higiene per tal d’evitar possibles contagis i el deteriorament de les diferents màquines.

Un cop finalitzada la sessió de treball i entrenament amb cadascun dels equips, aparells i materials, preguem que els netegi amb les tovalloletes desinfectants que posem a la seva disposició i li agraïm que dipositi la tovallola a la cistella perquè puguem retirar-la.

En benefici de tots els usuaris, es prega col•locar el material esportiu en el lloc corresponent i assignat un cop acabat l’entrenament. En aquest sentit, es prega tenir la màxima cura en l’ús del material per tal d’evitar-ne un deteriorament prematur.

Per qüestions de seguretat dels usuaris de les instal•lacions, el gimnàs disposa d’un circuit tancat de televisió per la vídeo-vigilància de les diferents àrees que ho formen.

En cas de dubte, comentaris, queixes o avaries, comuniqui-ho urgentment a la recepció de Dolce Vital Spa o, si no, a la Recepció de l’Hotel.

El fet de no observar aquestes normes i l’incompliment de les mateixes pot ésser causa suficient perquè la Direcció de Dolce Vital Spa pugui privar el Client i/o Hoste de l’ús i gaudi del gimnàs de Dolce.

Si té qualsevol dubte o consulta, pot contactar ambnostreequip de Recepció de Dolce Vital Spa, de 07:00 a 21:30, al telèfon +34 938 109 035. Si hopreferiu, podeufer les vostres consultes per correuelectrònic a Sitges.Spa@dolce.com